Ile pieniędzy emigranci przekazują do Polski?

Artykuł sponsorowany

Ogromna rzesza Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii przekłada się na równie imponujące przepływy pieniężne między nowym domem emigrantów a ojczyzną. Jak duże są to przelewy i jak częste?

Brytyjskie funty płyną do Polski

Ponad 34% naszych rodaków pracujących w Zjednoczonym Królestwie regularnie przekazuje pieniądze do Polski. Choć masowa emigracja do Wielkiej Brytanii rozpoczęła się już dawno temu, Polacy, którzy wyjechali, często nadal utrzymują kontakty z bliskimi mieszkającymi w ojczyźnie. Z raportu NBP o Polakach pracujących za granicą z 2018 roku wynika, że najbardziej skłonni do przelewania pieniędzy do Polski są ci, którzy spędzili na obczyźnie mniej czasu – im dłuższy staż emigracji, tym statystycznie mniej takich transferów. Nie zaskoczy też pewnie informacja o tym, że na skłonność do przekazów pieniężnych pozytywnie wpływa też fakt zamieszkiwania w Polsce małżonka lub nieletniego dziecka. Przepływy pieniężne nie dotyczą jednak tylko wspierania rodzin, ale i odkładania na mieszkanie, spłacania kredytów czy utrzymywanie nieruchomości – aż 40% Polaków posiadających nieruchomość w ojczyźnie deklaruje regularne transfery do kraju nad Wisłą.

Jak duże są przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii?

Najwięcej Polaków dokonujących transferów pieniężnych do ojczyzny deklaruje, że robi to raz na 2-3 miesiące (28% respondentów) i co 4-6 miesięcy (około 23%). Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu do polskich emigrantów pracujących w Niemczech i Holandii nie jest to duża częstotliwość. W tych dwóch krajach w 2018 roku znacznie częściej respondenci wskazywali na comiesięczne przelewy, więcej też deklarowało transfery co 2-3 miesiące. Jak jednak wygląda kwestia wielkości przelewów?

Średnia wysokość jednorazowego przelewu z Wielkiej Brytanii w ciągu dwóch lat (2016 do 2018 roku) wzrosła z 496 funtów brytyjskich do 729 funtów. Daje to emigrantom pracującym w UK pozycję liderów w stosunku do tych zamieszkujących Niemcy czy Holandię. Warto jeszcze wspomnieć, na co w Polsce są wydawane środki płynące z zagranicy. Odpowiedzi respondentów wskazują, że przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii w 2018 roku najczęściej były przeznaczane na bieżące wydatki (ponad 36%), oszczędności (24%) oraz remont lub kupno mieszkania (13%).

Przelewy z Wielkiej Brytanii do Polski

Choć to może zaskakiwać, badanie NBP z 2018 roku pokazało, że emigranci przekazując pieniądze do ojczyzny najczęściej wykorzystują zwykły transfer bankowy. Tendencja ta jest widoczna w Niemczech (58% respondentów), Holandii (63%) i Wielkiej Brytanii (48,8%). Tymczasem, na rynku jest mnóstwo platform, dzięki którym można wykonać przelew zagraniczny znacznie taniej, zaoszczędzając na przewalutowaniu.

Wśród nich można wymienić Walutomat, dzięki któremu nie tylko można znaleźć korzystniejszy kurs funta brytyjskiego niż w banku (nawet do 8%!), ale i zaproponować własny kurs sprzedaży lub kupna, do którego system dopasuje przeciwną ofertę, gwarantując korzystną wymianę waluty. Poza dobrymi warunkami przewalutowania, Walutomat umożliwia także wykonywanie szybkich, tanich i bezpiecznych przelewów.

Jeśli więc z mniejszą lub większą regularnością przesyłasz pieniądze do Polski lub z Polski do Wielkiej Brytanii, sprawdź, jak atrakcyjne warunki proponuje Walutomat.pl i zacznij oszczędzać na wymianie walut.

Sprawdź Walutomat

5/5 - (10 votes)

Dodaj komentarz