Jak zostać położną w UK

Jak ważną osobą jest położna w służbie zdrowia, wie każda matka. Jeśli jesteś osobą o dużej empatii i troszczącą się o ludzi – pokieruj swoją karierę w położnictwo. Ocenia się, że w Wielkiej Brytanii brakuje pięć tysięcy położnych. Zostań jedną z nich!


Angielskie określenia dla położnej: Midwife; Community Midwife; Rotational Midwife

jak zostać położną w UK

Realia pracy

Obowiązki

 • Zapewnienie opieki podczas ciąży, porodu i w pierwszych 2 miesiącach życia noworodka, 
 • Przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji dziecka, 
 • Monitorowanie przebiegu ciąży pacjentek,
 • Przeprowadzanie badań USG,
 • Poradnictwo w zakresie higieny i prawidłowego odżywiania,
 • Przygotowanie i bezpieczne odebranie porodu,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Godziny pracy

Zawód położnej charakteryzuje się zmiennością i pracą w nietypowych godzinach. Oznacza to częstą pracę w godzinach nocnych – wszystko w zależności od stanu zdrowia pacjentek. Innymi słowy – musisz być przygotowana 24 godziny na dobę. Średnia ilość godzin pracy położnej w tygodniu wynosi 40 godzin. 

Wiele położnych pracuje na pół etatu i jest samozatrudniona. Znajdują one pacjentki, którymi opiekują się przez cały okres ciąży i po urodzeniu dziecka. 

Zarobki

Średnie brutto:

 • Rocznie: £37,000
 • Na godzinę: £17.7

Średnie netto:

 • Rocznie: £28,000
 • Na godzinę: £13.4

Podobnie jak w przypadku pielęgniarek i innych pracowników służby medycznej, wynagrodzenie jest uzależnione od posiadanego tzw. band’u – czyli struktury płacowej stworzonej przez NHS. Średnie zarobki można osiągnąć po około 5 letnim stażu i osiągnięciu band’u 6 (zaczyna się na 5). Wraz z doświadczeniem, a za tym idzie kolejnymi „bandami”, zarobki dla band 8 mogą wynosić nawet powyżej £60,000 rocznie.

Położne pracujące w prywatnych szpitalach lub klinikach często zarabiają więcej.

Zalety i wady

Zalety:

 • Położna jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg ciąży,
 • Edukacja rodziców, wprowadzając młodych rodziców do życia z noworodkiem,
 • Odebranie porodu i poczucie spełnienia.

Wady:

 • Duży stres i odpowiedzialność,
 • Stała dyspozycyjność – poród może nastąpić w każdej chwili.

Czy jest to praca dla mnie?

Praca położnej nie jest dla każdego, należy posiadać do tego odpowiednie predyspozycje. Idealne cechy osobowości i umiejętności to:

 • Wysoka umiejętność komunikacji i przekazywania informacji,
 • Duża cierpliwość i empatia,
 • Umiejętność szybkiej i prawidłowej reakcji na nagłe i stresujące sytuacje,
 • Duża siła oraz wytrzymałość psychiczna i fizyczna,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków.

Należy pamiętać, zanim zdecydujesz się na wykonywanie zawodu położnej, że jest to wymagająca praca pod względem fizycznym i psychicznym, o dużej odpowiedzialności. Jesteś osobą odpowiadającą za prawidłowy przebieg ciąży, opiekowanie się ciężarną i odebranie zdrowego dziecka. Dla przyszłych mam nie ma nic bardziej cennego, niż dziecko, które noszą w sobie.

Co możesz zyskać?

Zawód o dużym zapotrzebowaniu. Ocenia się, że na stan obecny brakuje ponad 5 tysięcy położnych. W związku z tym, znalezienie dobrej pracy nie powinno stanowić większego problemu. 

Praca w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii oznacza dobre zarobki, warunki pracy i prestiż. Dzięki położnym rodzą się nowe i zdrowie dzieci – co daje ogromną satysfakcję, będąc częścią cudu narodzin.

Potrzebne kwalifikacje i wykształcenie

Istnieją dwie główne metody umożliwiające zdobycie zawodu położnej. Pierwszy sposób to ukończenie trzyletnich studiów „Midwife”. Drugi sposób to przekwalifikowanie się z zawodu pielęgniarki.

Studia położnicze w UK

Wiele uczelni oferuje 3-letnie studia o kierunku położnictwa. Studia są podzielone na zajęcia praktyczne w szpitalu i zajęcia na uczelni – w proporcji pół na pół. 

Podczas zajęć praktycznych będziesz przydzielona najczęściej do szpitali, gdzie będziesz asystować i obserwować pracę doświadczonych położnych. W trakcie zajęć na uczelni będziesz miała okazję do nauki wiedzy teoretycznej poprzez tworzenie prezentacji, zdawania egzaminów i napisania końcowej pracy licencjackiej.

Aby dostać się na studia poza udowodnieniem swoich osiągnięć akademickich, istotne jest pokazanie swojej osobowości, odpowiedniej do wykonywania zawodu położnej. Dodatkowo kandydaci muszą posiadać znakomite umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i liczenia. Umiejętność pracy w zespole w sytuacjach stresujących jest także obowiązkowa. 

Warunki przyjęcia na studia położnictwa w UK różnią się, w zależności od uczelni, gdyż każda ma własne wymagania. Najczęściej spotykanymi wymaganiami są trzy przedmioty zdane na poziomie rozszerzonym z bardzo dobrym wynikiem. Definitywnie matura z biologii i języka angielskiego są wymagane. 

Więcej informacji udzieli Ci nasz partner – Studia w Anglii. Studia w Anglii zajmują się darmową poradą edukacyjną, dla osób chętnych studiować w Wielkiej Brytanii. Zapraszam: https://studiawanglii.pl/

Lista uczelni mających w ofercie położnictwo (są to tylko przykładu, jest ich więcej): 

Kilka dodatkowych i ważnych informacji:

 • Położnictwo dostępne jest tylko w jednej postaci – studiów trzyletnich (BSc Midwifery). Nie ma studiów zaocznych lub z rokiem zerowym,
 • Zajęcia odbywają się zazwyczaj ok. 40 godzin tygodniowo, co utrudnia pracę na pełny etat w trakcie studiów,
 • Wszystkie uczelnie posiadają akredytowany kierunek położnictwa, więc nie trzeba się martwić o późniejszą pracę.

Przekwalifikowanie z pielęgniarstwa

Wiele pielęgniarek szuka nowych wyzwań i zmian w swojej karierze zawodowej. Jedną z opcji może być przekwalifikowanie się na położną. Mając już odpowiednie kwalifikacje z pielęgniarstwa i będąc zarejestrowany w Nursing and Midwifery Council (NMC) – odpowiednik Polskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – możesz aplikować o specjalny kurs, umożliwiający wykonywanie zawodu położnej. Rejestracja w NMC jest obowiązkowa dla każdej pielęgniarki i położnej wykonywającej swój zawód w Wielkiej Brytanii. 

Kurs najczęściej trwa 18 miesięcy. Niektóre uczelnie pozwalają na ukończenie go w trybie zaocznym. Szczegóły związane z kursami można znaleźć na stronach internetowych uczelni i na portalu internetowym NHS. Jeśli już pracujesz w szpitalu, tam najprawdopodobniej znajdziesz jeszcze więcej informacji na ten temat.

Przełożenie polskiego doświadczenia i edukacji w UK

W Polsce, aby wykonywać zawód Pielęgniarki lub Położnej wymagane jest potwierdzenie kwalifikacji przez Izbę Pielęgniarek i Położnych. Do rejestracji potrzebny jest dyplom ukończenia studiów, podanie i zdjęcie. 

Odpowiednikiem brytyjskim jest Nursing and Midwifery Council (NMC), co już wspomniałem wcześniej. W przypadku NMC, wymagane jest posiadanie specjalnego i unikalnego numeru PIN, który upoważnia do legalnej pracy położnej lub pielęgniarki. 

Dobrą nowiną jest, że istnieje duże zapotrzebowanie na położne w Wielkiej Brytanii oraz kwalifikacje polskie są bez problemu uznawane na równi z brytyjskimi. Niestety proces rejestracji i uzyskania numeru PIN jest czasochłonny i trudny. Trzeba przygotować się na minimum 6 miesięcy, a nawet do roku czasu. 

Zważając na czasz oczekiwania, warto zacząć aplikować o PIN jeszcze przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Dokumenty, które musisz dostarczyć, muszą być przygotowane i wypełnione w Polsce – i masz na to tylko 6 miesięcy. Oto lista najważniejszych dokumentów, które musisz dostarczyć:

 • Potwierdzenie o niekaralności – przetłumaczone na język angielski,
 • Dokument z aplikacji NMC o potwierdzeniu odpowiednich predyspozycji i dobrym zdrowiu wypełnione przez regionalną Izbę Pielęgniarsko Położniczą. IPP wymaga poświadczenia od lekarza medycyny pracy, który potwierdzi Twój stan zdrowia,
 • Przetłumaczone na język angielski odpisy wszystkich dyplomów ukończenia edukacji oraz ich suplementy. Zaleca się wysyłać do NMC kopie oryginałów poświadczonych prawnie, ponieważ żadne dokumenty wysłane do NMC już do nas nie powrócą.

Niezbędne jest uiszczenie opłaty o wysokości £110 na konto bankowe NMC.

Po dostarczeniu dokumentów, NMC przyznaje PRN Number. Jest to tymczasowy numer aplikacji, pozwalający na łatwiejszy kontakt z NMC, który może być przydatny, jeśli mamy problemy lub pytania do NMC. 

Więcej informacji możesz znaleźć na poniższej stronie, gdzie Polka opisała dokładnie przebieg procesu, który doświadczyła na własnej skórze. 

Rejestracja w NMC krok po kroku w linku

Ścieżka kariery i perspektywy na przyszłość

Większość położnych w Wielkiej Brytanii jest zatrudniona przez NHS w:

 • Szpitalach,
 • Klinikach (CCG – Clinical Commissioning Group),
 • Local Area Team (LAT) czyli zespoły różnych lekarzy pracujących z GP i lokalną społecznością.

Oczywiście istnieją jeszcze prywatne szpitale i kliniki. Dodatkową i unikalną opcją jest praca w wojsku, choć tutaj najprawdopodobniej trzeba mieć obywatelstwo brytyjskie. Praca jako samozatrudniona też jest możliwa. 

Wraz z rozwojem, doświadczeniem i dodatkowymi kwalifikacjami, jest możliwość wykładania na uczelniach, udziału w pracach badawczych i prowadzenia szkoleń dla następnych pokoleń położnych. 

Pracę możesz szukać na poniższych stronach internetowych:

Istnieje jeszcze wiele agencji pracy specjalizujących się w ofertach pracy z pielęgniarstwem i położnictwem:

Poszukaj w swojej okolicy innych agencji. 

Rozwój zawodowy

W pierwszych miesiącach pracy położnej, zostaniesz przydzielona do doświadczonych położnych, które będą pomagać w Twoim rozwoju zawodowym. Przez lata Twojej kariery, będziesz odpowiedzialna za ciągłość rejestracji w NMC, która musi być odnowiona co trzy lata. Aby to zrobić, musisz udowodnić, że spełniasz wszystkie wymagania. Do nich zalicza się:

 • 450 godzin pracy, do których zalicza się: bezpośrednia pomoc pacjentom, zarządzanie zespołem, uczenie innych, itd.
 • 35 godzin rozwoju zawodowego (CPD), włączając w to 20 godzin aktywnej nauki,
 • 5 referencji,
 • 5 własnych przemyśleń związanych z pracą i nauką,
 • Dyskusja refleksyjna,
 • Deklaracja zdrowia.

Istnieją dalsze możliwości rozwoju, poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach m.in. z zakresu planowania rodziny, nauczania lub badań. Możesz także kontynuować swoją naukę na uczelniach, zdobywając tytuł magistra lub doktora. Dokładne informacje możesz znaleźć na stronie The Royal College of Midwives

Możliwości rozwoju zawodowego:

 • Badanie przedurodzeniowe,
 • Porady karmienia piersią,
 • Rodzenie w domu,
 • Intensywna terapia noworodków,
 • Kontrola sal porodowych,
 • Edukacja rodzinna,
 • I wiele innych.

Jedną z najbardziej opłacalnych ścieżek zawodowych jest zawód konsultantki. A także można pokierować swoją karierę do roli zarządzania oddziałem położniczym. 

Użyteczne linki

Cykl artykułów o Polce mieszkającej w UK i pracującej jako położna i pielęgniarka

Rejestracja w NMC – polska instrukcja

Podsumowanie

Jak widać, zawód położnej jest bardzo ekscytujący i dający ogromną satysfakcję. Mogę tylko przypuszczać, jak niesamowite musi być uczucie w pomaganiu matkom w narodzinach ich dzieci. A czy Ty byś chciała zostać położną? 

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz