Jak zostać pielęgniarką w UK

Z wiekiem człowiek uświadamia sobie jak ważne jest zdrowie. Sprawnie działająca służba zdrowia, z wykwalifikowaną kadrą ma istotny wpływ na życie obywateli. Pielęgniarka jest jedną z najważniejszych osób w służbie zdrowia. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak zostać pielęgniarką w Wielkiej Brytanii. 


Angielskie określenia dla Pielęgniarki: Nurse, Registered Nurse, Ward Nurse, Staff Nurse, Community Nurse, General Nurse, Lead Nurse

Realia pracy

Obowiązki

Zadania z jakimi będziesz mieć do czynienia mogą się różnić od miejsca pracy i posiadanej specjalizacji. Najczęściej spotykane obowiązki wykonywane przez pielęgniarkę to:

 • Sprawdzanie stanu zdrowia pacjentów poprzez wywiad lekarski, monitorowania pulsu, temperatury ciała i ciśnienia, itd. 
 • Wykonywanie podstawowych badań i zabiegów,
 • Podawanie leków pacjentom,
 • Uzupełnianie kartoteki szpitalnych pacjentów,
 • Przygotowywanie sali operacyjnej do wykonywanych zabiegów,
 • Asystowanie lekarzom w trakcie wykonywanych przez nich zabiegów i operacji,
 • Obowiązki administracyjne,
 • Rozmowa z pacjentami i utrzymywanie dobrych relacji.

Godziny pracy

Praca pielęgniarki charakteryzuje się nieregularnymi godzinami pracy, opartymi na systemie zmianowym. Większość ośrodków zdrowotnych operuje przez całą dobę, w związku z tym będziesz pracować zarówno w dzień, jak i w nocy. Praca w weekendy jest wymagana. Typowa zmiana trwa najczęściej od 8 do 12 godzin. Nieraz w sytuacjach kryzysowych, czas pracy może się wydłużyć. Plusem pracy w nietypowych godzinach pracy jest wyższa stawka, wynosząca od 30% do 70% od podstawowej stawki godzinowej.

Zarobki

Zarobki pielęgniarek różnią się, w zależności od wielu czynników. Głównym wyznacznikiem otrzymywanego wynagrodzenia jest posiadany „Band” – czyli stworzona przez NHS skala płac dla personelu służby zdrowia. Wykwalifikowana pielęgniarka posiada Band 5. Wraz z uzyskaniem doświadczenia i kwalifikacji może awansować na wyższe stopnie. W Londynie zarobki najczęściej są wyższe.

Band 5:

Średnie brutto:
Rocznie: £31,000
Na godzinę: £15

Średnie netto:
Rocznie: £25,000
Na godzinę: £12

Band 6:

Średnie brutto:
Rocznie: £37,250
Na godzinę: £18

Średnie netto:
Rocznie: £29,350
Na godzinę: £14

Band 7 i 8:

Stawki dla Band 7 i 8 mają dużą dysproporcję. Zarobki roczne brutto zaczynają się od £43,000, a kończą się na powyżej £80,000.

NHS oferuje plan emerytalny, chorobowe i zasiłki macierzyńskie. Z kolei pielęgniarki zatrudnione w prywatnych ośrodkach zdrowia często nie posiadają bogatego planu emerytalnego i mniej dni urlopowych. I to co dla wielu najważniejsze – zarobki w NHS najczęściej są wyższe niż w sektorze prywatnym.

Zalety i wady

Zalety:

 • Duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • Praca z ludźmi,
 • Satysfakcja z wykonywanej pracy i pomaganiu potrzebującym,
 • Różnorodność wykonywanych obowiązków i zadań,
 • Bardzo dobre zaplecze placówek medycznych,
 • Dobre zarobki.

Wady:

 • Stres i natłok obowiązków,
 • Duża odpowiedzialność,
 • Długie godziny pracy,
 • Kontakt z tragediami ludzkimi, chorobami i śmiercią,
 • Robota papierkowa i ogrom procedur.

Czy jest to praca dla mnie?

Pielęgniarka powinna posiadać następujące cechy charakteru:

 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktu,
 • Umiejętność słuchania,
 • Wysoką inteligencję emocjonalną,
 • Dużą empatię wobec drugiej osoby,
 • Wytrzymałość psychiczną i fizyczną,

Zawód pielęgniarki jest trudny, ale dający dużą satysfakcję. Codzienne zmaganie się z chorobami pacjentów, ich dolegliwościami i cierpieniem bywa dla wielu trudne, dlatego duża wytrzymałość psychiczna i fizyczna jest wymagana. Pacjenci mogą być bardzo emocjonalni, przez co wielokrotnie możesz usłyszeć wiele obelg i ciężkich słów skierowanych w Twoją stronę. Ważne jest zachowanie profesjonalnej postawy i uporanie się z sytuacją.

Pomimo tego, jeśli widzisz pozytywne efekty własnej pracy i Twojego zespołu, wynagradza to wszelkie niedogodności. 

Istotne jest, aby osoba aspirująca na pielęgniarkę była osobą pozytywną, odporną na stres, nie mającą problemów w pracy z ludźmi i akceptującą pracę w weekendy, święta i w nocy. 

Wymagany poziom języka angielskiego ostatnio został obniżony, więc nie jest wymagana jego perfekcyjna znajomość.

Co możesz zyskać?

Zdobywając zawód pielęgniarki możesz zyskać stałą pracę i stabilne zatrudnienie. Zapotrzebowanie na wykwalifikowane pielęgniarki jest duże. Spośród wielu najróżniejszych profesji, uzyskanie pracy na pozycji pielęgniarki z wykształceniem i doświadczeniem z Polski jest relatywnie łatwe w Wielkiej Brytanii. Polskie pielęgniarki są znane ze swojej wiedzy i umiejętności. 

Praca w służbie zdrowia jest szanowana i często uznawana za prestiżową. 

Zawód pielęgniarki umożliwia zdobycie umiejętności i cech osobowych, które są przydatne w wielu sektorach:

 • Elastyczność,
 • Możliwość przystosowania do różnych sytuacji,
 • Empatia,
 • Umiejętności organizacyjne,
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Potrzebne kwalifikacje i wykształcenie

Pielęgniarką w Wielkiej Brytanii może zostać każda osoba posiadająca dyplom pielęgniarstwa z każdego kraju. Wiąże się to jednak z potwierdzeniem prawa wykonywania zawodu w Nursing & Midwifery Council (NMC)odpowiednik Polskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Szczegóły na temat polskiego doświadczenia i wykształcenia w przełożeniu na brytyjskie warunki do znalezienia poniżej w rozdziale „Przełożenie polskiego doświadczenia i edukacji w UK”. 

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem studiów pielęgniarskich w Wielkiej Brytanii, najczęściej spotykanym wymaganiem jest zdanie matury z biologii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem bardzo dobry. Dodatkowo niektóre uczelnie mogą wymagać nawet dwóch dodatkowych przedmiotów z matury, takich jak chemia, matematyka i podobne. 

Należy pamiętać, że każda uczelnia w Wielkiej Brytanii ustala własne wymagania na przyjęcia na studia. Niestety nie ma uniwersalnego przelicznika wyników egzaminu maturalnego na A-level (Szczegóły na temat brytyjskiej i polskiej edukacji). Aby dowiedzieć się w jaki sposób poszczególna uczelnia przyjmuje studentów z poza UK, warto sprawdzić zakładkę „International” lub skontaktować się z nimi bezpośrednio. 

Tutaj możesz sprawdzić dostępne studia z zakresu pielęgniarstwa. 

Na początku studiów wybierasz swoją specjalizację:

 • Pielęgniarstwo osób dorosłych,
 • Dzieci,
 • Niepełnosprawnych,
 • Opóźnionych w rozwoju.

Studia najczęściej mają formę praktyczno-teoretyczną. Połowę studiów spędza się w szpitalach i podobnych ośrodkach, zdobywając doświadczenie zawodowe. Z kolei drugą połowę na uczelni, opanowując wiedzę teoretyczną z zakresu pielęgniarstwa.

Przełożenie polskiego doświadczenia i edukacji w UK

Polki posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie z pielęgniarstwa uzyskane w Polsce mogą zostać pielęgniarką w UK. Dodatkowym atutem jest posiadanie specjalizacji, co ułatwia pielęgniarce karierę i pozwala na szybszy awans. Pierwszym krokiem jest zdobycie potwierdzenia prawa wykonywania zawodu w Nursing & Midwifery Council (NMC).

Proces rejestracji trwa według przepisów, co najmniej 3 miesiące. Ten proces może zostać wydłużony w przypadku trudności z przeprocesowaniem dostarczonych dokumentów. Pierwszym etapem w rejestracji jest wypełnienie aplikacji, która znajduje się na stronie NMC. Następnie przedłożenie poniższych dokumentów:

 • Potwierdzenie prawa wykonywania zawodu z Polskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Historia zatrudnienia,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Polski,
 • Akt urodzenia,
 • Dyplom specjalizacji.

Powyższe dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego

Jednak to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo NMC wymaga od osoby ubiegającej się o kolejne dokumenty:

 • Kopia paszportu potwierdzona przez notariusza,
 • Zdjęcia,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Wielkiej Brytanii (DBS).

W pozytywnym scenariuszu, po wysłaniu wszystkich dokumentów, zostaną one przeprocesowane przez NMC bez proszenia o dodatkowe dokumenty. Jednakże w zależności od aplikującego, NMC może wymagać o załączenia innych dokumentów, co w konsekwencji wydłuży proces aplikacyjny.

Zaleca się uzyskanie referencji z poprzednich miejsc pracy (najlepiej w zawodzie pielęgniarki) i przetłumaczenie ich na język angielski za pośrednictwem tłumacza przysięgłego. Przyszły pracodawca lub NMC może zechcieć skontaktować się z osobą udzielającą referencji, z tego względu należy wpisać dane osobowe (bądź nazwę placówki) oraz adres mailowy i numer telefonu. Dodatkowo NMC przed rejestracją pielęgniarki sprawdza znajomość języka angielskiego z zakresu komunikacji, czytania, słuchania i pisania.

Ścieżka kariery i perspektywy na przyszłość

W zawodzie pielęgniarki bardzo istotne jest systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji. Pracodawca zapewnia pracownikowi podstawowe kursy (Mandatory Training) – odbywające się co roku z zakresu: bezpieczeństwa i higieny, kontroli infekcji, przepisów i prawa, przepisów przeciwpożarowych, reanimacji, itd. Regulują to wewnętrzne przepisy i procedury każdego szpitala. Ma to na celu zapewnienie najlepszej opieki nad pacjentami. 

Dodatkowo pielęgniarka może sama podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez NMC i związki zawodowe

Każda pielęgniarka jest zobowiązana do odnowienia licencji w Nursing & Midwifery Council (NMC), co trzy lata. Wymaganiem jest przepracowanie 450 godzin i 35 godzin kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Specjalizacja

W Polsce zdobycie specjalizacji odbywa się po ukończeniu studiów. Z kolei w Wielkiej Brytanii studenci pielęgniarstwa uzyskują specjalizację już podczas studiów. Do wyboru mają pielęgniarstwo: dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych i opóźnionych w rozwoju. W konsekwencji daje im to większe pole manewru w porównaniu do polskich pielęgniarek. 

Pielęgniarka bez specjalizacji posiada tytuł RGN (Registers General Nurse), co uprawnia ją do pracy z dorosłymi pacjentami. Zdobycie specjalizacji wiąże się z ukończeniem wielu kursów lub uzupełnieniem kwalifikacji na studiach w Wielkiej Brytanii. 

Wraz z latami praktyki, pielęgniarka może zdecydować się na uzyskanie węższej specjalizacji, na przykład:

 • Kardiologii,
 • Chorób zakaźnych,
 • Operacyjna,
 • Środowiskowa.

Z doświadczeniem i dodatkowymi kwalifikacjami otrzymujesz kolejne poziomy tzw. band. Uprawnia to do zajmowania wyższych stanowisk, z dodatkowymi odpowiedzialnościami i większym wynagrodzeniem. Kolejne stanowiska pracy to m.in.:

 • Senior staff nurse,
 • Junior sister,
 • Ward sister,
 • Nurse practitioner,
 • Nurse consultant.

Miejsca pracy

Będąc pielęgniarką możesz pracować w:

 • Szpitalach, 
 • Przychodniach, 
 • Klinikach, 
 • Hospicjach, 
 • Szkołach,
 • W domach pacjentów. 

Użyteczne linki

Nursing & Midwifery Council

Wyszukiwarka kursów i studiów

Becoming A Nurse – How and Why I Chose Nursing

Oferty pracy dla pielęgniarek możesz znaleźć:

Podsumowanie

Jeśli nie obawiasz się ciężkiej i wymagającej pracy, odnajdziesz się w roli pielęgniarki. Pomaganie ludziom w potrzebie wynagradza trud związany z tą pracą. Dodatkowo duże zapotrzebowanie na pielęgniarki, zapewnia stałą pracę, o dobrych zarobkach i możliwościach rozwoju kariery zawodowej. 

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz