Pensja dyrektora firmy w UK

Kilka dni temu otrzymałem maila z pytaniami dotyczącymi pensji i dywidend dyrektora firmy Ltd w UK. Właściwie pytania dotyczyły opodatkowania dywidend otrzymywanych z inwestycji, ale w trakcie rozmowy pojawił się też wątek optymalnej pensji i dywidend dyrektora firmy.

dyrektor siedzący za biurkiem, ilustracja

Postanowiłem więc napisać artykuł na ten temat. Nie będąc księgowym przedstawię tylko część informacji, ale pod samym artykułem zamieszczę też linki do kilku źródeł i firm, księgowych, które zajmują się tą tematyką profesjonalnie i będą mogły odpowiedzieć na dalsze pytania.

W jaki sposób opodatkowane są wynagrodzenia i dywidendy w roku 2019/20?

W roku podatkowym 2019/20 kwota wolna od podatku wzrosła z £11,850 do £12,500, co oznacza, że ​​pierwsze £12,500, które zarobimy (bez względu na to, czy jesteśmy dyrektorem firmy, czy nie), jest zwolnione z podatku dochodowego.

Przypomnijmy sobie szybko, jak wyglądają progi podatkowe jeśli chodzi o podatek dochodowy (informacje te nie dotyczą dywidend, które omówimy później)

  • £12,500 do £50,000 zapłacą 20%
  • £50,000 do £150,000 zapłacą 40%
  • £150,001 i więcej zapłacą 45%

Podatnicy będący rezydentami Szkocji, mają nieco inne progi podatkowe w tym roku:

  • £12,500 do £14,549 – 19%
  • £14,549 do £24,944 – 20%
  • £24,944 do £43,430 – 21%
  • £43,430 do £150,000 – 41%
  • £150,000 i więcej – 46%

Jeśli chodzi o stawki podatku od dywidend, nie ma oddzielnych stawek i przedziałów dla szkockich podatników – stawki podatku od dywidend na rok 2019/20 dla wszystkich podatników w Wielkiej Brytanii są następujące:

Kwota dywidendy wolna od podatku pozostaje na poziomie £2,000 GBP (tyle samo, co w roku podatkowym 2018/19). Innymi słowy, pierwsze £2,000 otrzymane w formie dywidend jest zwolnione z podatku.

Jeśli przekroczymy kwotę £2,000 GBP to dochód z dywidend jest opodatkowany w następujący sposób:

Jeżeli nie wykorzystano w pełni kwoty wolnej od podatku £12,500, to różnica również nie będzie opodatkowana.

Wszelkie dywidendy w podstawowym przedziale podatkowym do £50,000 podlegają obciążeniu podatkowemu w wysokości 7,5%

Dywidendy powyżej podstawowego przedziału podatkowego (ponad £50,000) są obciążone podatkiem 32,5%

Wszelkie dywidendy w górnym przedziale podatkowym (czyli ponad £150,000) są obciążone podatkiem 38,1%.

Więc jeśli twój jedyny dochód to dochód płynący z dywidend, to w roku 19/20 możesz otrzymać bez zapłacenia podatku £14,500. Wynika to zarówno z kwoty £12,500 funtów, jak i kwoty £2,000 funtów z tytułu dywidendy.

Optymalny poziom pensji i dywidend w roku 19/20

Dla wielu właścicieli firm, freelancerów i podwykonawców, wypłata niewielkiego wynagrodzenia oraz czerpanie zysków z działalności firmy w postaci wypłacanych dywidend, jest bardzo popularną strategią.

W myśl tej teorii…

Wypłaca się wolną od podatku pensję (salary) nie wyższą niż kwota wolna od podatku, tak aby nie zapłacić podatku dochodowego.

Upewnia się, aby ta pensja była dostatecznie wysoka dla celów ubezpieczenia społecznego (national insurance contributions), tak aby każdy rok zaliczał się do historii składek, zapewniając w przyszłości państwową emeryturę i inne świadczenia.

Pensja ta jest kosztem prowadzonej firmy i pomniejsza podatek od firm (corporation tax) 19%.

Pozostały dochód suplementowany jest za pośrednictwem wypłacanych dywidend, które zobowiązują do dalszych wpłat na ubezpieczenie społeczne.

Należy zauważyć, że dywidendy nie są traktowane jako wydatek firmy, który obniża jej dochód, więc nie pomniejszają corporation tax.

Wiele osób dba, aby nie znaleźć się w wyższym progu podatkowym, czyli aby ich ogólny dochód nie przekraczał kwoty £50,000. Jest to jednak ich osobisty wybór uwzględniający najczęściej kondycję finansową całej firmy.

Ile pensji i ile dywidend?

Jak wspomniałem, nie jestem księgowym i poniższe dane mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie powinny być traktowane jak rekomendacja. Jeżeli prowadzisz firmę, skontaktuj się z profesjonalnym księgowym, aby ustalić najlepszą dla siebie strategię.

Informacje poniżej bazują na kilku założeniach, takich jak: jesteś rezydentem w UK, nie masz pożyczki studenckiej, pensja i dywidendy są jedynymi źródłami twojego dochodu, nie jesteś 'złapany' przez IR35, masz standardową kwotę wolną od podatku i dochody firmy wystarczą na wypłatę dywidend.

Istnieją tutaj co najmniej dwa rozwiązania (zostały one dokładnie opisane w artykule Optimum Salary and Dividends 2019/20 – Limited Company Directors), ale ponieważ ja nie korzystam z employment allowance, opiszę właśnie to rozwiązanie.

Istnieją dwa progi podatkowe, jeśli chodzi o national insurance, o których warto wiedzieć.

Lower Earnings Limit – jeżeli twoja pensja jest wyższa od tej kwoty, gwarantujesz sobie dostęp do państwowej emerytury i innych świadczeń bez płacenia składek national insurance. Dla obecnego roku podatkowego kwota ta wynosi £118 tygodniowo, czyli £6,136 rocznie. Jest to ważna informacja nie tylko dla dyrektorów firm. Jeśli pracujemy np. na część etatu, postarajmy się zarabiać więcej niż ta kwota, w przeciwnym wypadku możemy nie otrzymać niektórych świadczeń, np. państwowej emerytury.

Primary Threshold – jeżeli przekroczysz tę kwotę, to będziesz musiał/a opłacać składki national insurance

Czyli najbardziej odpowiednim miejsce jest kwota powyżej Lower Earnings Limit, bliska Primary Threshold, ale nie wyższa od tej kwoty 🙂

Primary Threshold dla roku podatkowego 19/20 wynosi £166 tygodniowo, czyli £8,632 w ciągu roku.

Optymalna pensja

Z tego powodu większość księgowych sugeruje wypłacanie sobie pensji na poziomie £715, jest to okrągła kwota, która jest poniżej wcześniej opisanego progu (niektóre firmy księgowe, np. moja zalecają kwotę £719.33).

Optymalne Dywidendy

Natomiast jeśli chodzi o dywidendy, pensja na poziomie £715 miesięcznie umożliwia wzięcie pierwszych dywidend w kwocie £3,920 bez płacenia podatku i kolejnych dywidend £2,000 również bez płacenia podatku korzystając z tax free dividend allowance.

Oto raz jeszcze obliczenie przy tym scenariuszu:

Roczna pensja (salary) wynosi tutaj is £8,580, co pozostawia dywidendy na poziomie £3,920 wolne od podatku (kwota wolna od podatku £12,500 pomniejszona o £8,580).

Kolejne dywidendy w kwocie £2,000 również nie są objęte podatkiem. Wynika to z dividend allowance.

Kolejne dywidendy do kwoty £35,500 są obciążone podatkiem 7.5%. Jeśli weźmiemy £35,500, zapłacimy £2,663 podatku.

Przedstawmy te dane w postaci tabelki:

arkusz kalkulacyjny

To wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się osobom, które prowadzą w UK firmy Ltd. Jak wspomniałem, nie jestem księgowym i poniżej zamieszczę linki do kilku firm księgowych, które mogą pomóc Wam w tych i podobnych kwestiach księgowych.

*link partnerski

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz