Menu Górne

Formy i koszt opieki nad dzieckiem w UK.

Dziecko kosztuje. A z poprzedniego artykułu już wiesz ile musisz posiadać pieniędzy na roczne i całkowite utrzymanie dziecka aż do jego 21 roku życia. Statystycznie przynajmniej. Nawet jeśli nie ponosisz tak wysokich kosztów, to i tak ponosisz wydatki związane z dzieckiem. Skąd na to wziąć pieniądze?

Trzeba będzie je zarobić. A nie da się tego zrobić, gdy jednocześnie musisz zajmować się małym dzieckiem. Nawet jeśli pracujesz w domu. No chyba, ze masz pokaźne źródło dochodu pasywnego. Ale to raczej osiągnięcie niewielkiej liczby osób. Tak więc, aby móc zarobić na dziecko, ktoś tym dzieckiem musi się zająć. Pół biedy, jeśli może zrobić to któreś z rodziców. Albo macie takie systemy pracy, ze możecie się wymieniać. Nie w każdej jednak rodzinie da się tak zrobić. Często okazuje się konieczne skorzystanie z pomocy (płatnej lub nie ) innych osób. Na szczęście w Anglii jest wiele możliwości zapewnienia dziecku opieki. Za odpowiednią, tzn zarejestrowaną płatną opiekę często można uzyskać zwrot kosztów. Z jakich więc opcji można skorzystać i ile kosztuje opieka nad dzieckiem?

Koszt opieki nad dzieckiem w UK – jak go obniżyć?

Tax credit

Tak jak pisałam w artykule o Working Tax Credit może on pokryć koszty opłacenia opieki nad dzieckiem – jest to childcare element. Ale opieka tam musi być odpowiednia i zaakceptowana przez rząd. A zwrot odbywa się też do określonej wysokości. A ty musisz pracować przynajmniej 16 godzin tygodniowo. Wysokość childcare element wynosi

Liczba dzieciMaksymalny koszt opiekiMaksymalna wysokość childcare element
1£ 175 tygodniowo£ 122,5 tygodniowo
2 lub więcej £ 300 tygodniowo£ 210 tygodniowo

Jeśli płacisz więcej za opiekę, nie będziesz mógł ubiegać o childcare element. Ale też niekoniecznie dostaniesz pełną, podaną jego kwotę z tabeli. Bo to też zależy od Twojego dochodu i godzin pracy.
Od 11 kwietnia 2016 r, jeśli dostajesz zamiast Working Tax Credti Universal Credit, możesz ubiegać się o zwrot 85 % wydatków na opiekę. Maksymalnie możesz otrzymać £646.35 miesięcznie na jedno dziecko lub £1108.04 miesięcznie na dwoje lub więcej.

Darmowa wczesna edukacja i opieka dla dzieci

Wszystkim dzieciom 3 i 4- letnim należy określona liczba darmowej edukacji czy opieki. W Anglii jest to 570 godzin rocznie, co przekłada się na 15 godzin tygodniowo przez 38 tygodni. Od września 2016 r w niektórych obszarach Anglii liczba tych godzin zostanie zwiększona do 30.
Jeśli korzystasz z zasiłków, pomocy socjalnej to darmową opieką przedszkolną mogą zostać objęte także dzieci 2-letnie. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do jej uzyskania, skontaktuj się ze swoim lokalnym councilem. Prawdopodobnie wystarczy do tego rozmowa telefoniczna. W trakcie której musisz podać swoje dane, Insurance Number, zasiłki z których korzystasz. Sprawdzenie, tego czy należy Ci się darmowy opieka dla 2- latka trwa kilka minut. Po rozmowie dostaniesz list, na podstawie którego odpowiednia instytucja może ci dać zwolnienie z kosztów opieki.

Pomoc od pracodawcy

Twój pracodawca może (ale nie musi) pomóć ci w kosztach opieki. Na trzy sposoby

 • jako bezpośrednią wpłaty dla instytucji zapewniającej opiekę dziecku
 • jako childcare vouchers
 • stworzyć przyzakładowe przedszkole

Tax free childcare

To nowy program rządowy, który zacznie obowiązywać od 2017r. W jego ramach dostaniesz dopłatę do ponoszonych kosztów opieki. Za każde 80 p otrzymasz od rządu 20p.
Więcej o tych formach pomocy od pracodawcy i nowym programie rządowym napiszę w kolejnym artykule.

Ile kosztuje opieka nad dzieckiem

Wg danych portalu Money Advice , średnio może wynosić od £197 tygodniowo (koszt 50 godz pracy childminder) do £512 przy zatrudnieniu dziennej niani (50 godz).

Nie są to małe kwoty. Czasami dorównujące temu, co możesz zarobić. Aby więc pójście do pracy naprawdę Ci się opłacało, a Twoje dziecko odczuło jak najmniej efekty rozłąki, dobrze jest upewnić się, czy forma opieki która zapewnisz zostanie Ci zwrócona.

O jakich formach opieki nad dzieckiem jest mowa?

Formy opieki nad dzieckiem

Registered childminder

To zarejestrowana płatna opiekunka dzieci, która ma uprawnieniem do zajęcia się nimi w jej własnym domu. Wiele z nich pracuje elastycznie, w różnych godzinach, mogą obierać i zawozić dzieci na zajęcia. Prowadzi własną działalność (self – employed) i to ona jest odpowiedzialna za opłatę składek National Insurance i podatku. Koszt jej wynajęcia może może zostać zwrócony – jeśli childminder jest zarejestrowana w Ofsted (w Anglii) Jeśli dziecko ma 3 – 4 lata, to opiekę przez nią sprawowana wlicza się w darmowe 15 godzin na tydzień opieki przedszkolnej opłacanej przez państwo. Ale jeśli childminder postanowi wziąć sobie wolne, pojść na urlop, to musisz na ten czas wynająć kogoś innego do opieki.
Jak znaleźć zarejstrowaną opiekunkę childminder? Skorzystaj z tej wyszukiwarki.

Day nursery – Żłobek/przedszkole

To płatna opieka i edukacja dla dzieci między 6 tygodniem życia do lat 5. Może być prowadzona prywatnie, przez lokalne organizacje, jednostki samorządkowe czy przedsięsioborców. Prowadzone są w dość długich godzinach – między 8 a 18, czyli zazwyczaj w godzinach pracy. Niekiedy koszty, opłaty przedszkola mogą być zwracane przez lokalne władze lub pracodawców. Możesz także uzyskać zwrot kosztów w ramach zasiłków rządowych (chidcare element). Kwalifikują się do zapewnienia darmowej opieki przedszkolnej (ale tylko 15 godzin tygodniowo). Niestety mogą być droższe od childminder.

Niania

To także opiekunka do dzieci. Ale w przeciwieństwie do childminder, może zajmować się dzieckiem w jego własnym domu. Czyli to ona przychodzi do dziecka, a nie dziecko do niej. Nianie mogą, ale nie muszą być zarejestrowane w Ofsted. W przypadku zatrudnienia niani, możesz także ubiegać się o zwrot kosztów. Ale musisz z kolei pamiętać o konieczności opłacenia podatku dochodowego i składek NI. Ponieważ niania jest technicznie twoim pracownikiem, to musisz zawrzeć z nią odpowiednią umowę, wydawać payslipy, płacić przynajmniej Minimum Wage. Jej praca nie może tez przekroczyć ustalonej liczby godzin w tygodniu. A jeśli spełnia warunki, będziesz zobowiązany do opłacenia świadczeń takich jak, urlop macierzyński, płatne zwolnienia chorobowe, płatny urlop. Także koniecznie musisz zapewnić jej plan emerytalny w ramach Workplace pension, jeśli jej przychody (przed opodatkowaniem) przekroczą £192 tygodniowo (£833 miesięcznie).

Au pair

To osoba, zazwyczaj z innego kraju, która mieszka z Tobą i uczy się języka, kultury. W zamian za jej utrzymanie zapewnia około 30 godzin opieki nad dzieckiem i pomocy w obowiązkach domowych. Technicznie au pair nie pobiera wynagrodzenia. Ale dostaje kieszonkowe, które często jest niższe niż stawki innych form opieki.
Można au pair właściwie uznać za nowego członka rodziny 🙂 I tak samo traktuje to państwo, bo nie wymaga pobiera podatku ani składek NI. Ale kosztów związanych z taką formą opieki nad dzieckiem nie możesz odliczyć w ramach childcare vouchers ani nie zostaną zwrócone jako childcare element.

Grupy zabaw, oddziały przedszkolne (Playgroup or pre-school)

Organizowane są przez organizacje dobroczynne. Najczęściej to 3 godzinne sesje – poranne lub popołudniowe, dla dzieci między 3 a 5 rokiem życia. Ponieważ są prawnie uznane, możesz dostać zwrot poniesionych kosztów. Ale ponieważ zapewniają opiekę tylko kilkugodzinną, musisz zorganizować także dodatkową formę opieki. Także na czas świąt, ferii i wakacji.

Takie lokalne organizacje możesz znaleźć na strona swojego councilu.

Sure Start children’s Centre

To centra prowadzone przez lokalne władze. Wiele prowadzonych przez nich zajęć może być darmowych. Także zajęcia dla dzieci 3 – 4 letnich (które możesz wliczyć w 15 godzinne prawo do bezpłatnej nauki przedszkolnej). Ale niestety nie wszystkie ośrodki posiadają taką ofertę. Swoje lokalne Sure Start Centre możesz znaleźć tutaj.

Nursery school

To oddziały przedszkolne przy szkołach. Mogą być darmowe, jeśli są połączone ze szkoła podstawową. Do której później może chodzić dziecko w kolejnych etapach edukacji. Zatrudniani są tam wykwalifikowani nauczyciele. Dzieci 3 – 4 letnie mogą korzystać z darmowych 15 godzin edukacji przedszkolnej tygodniowo. Niestety na okres wakacji, ferii są zamykane.
Tutaj możesz znaleźć taką placówkę..

Rodzina lub przyjaciele

Jeśli korzystasz z tego źródła opieki nad dzieckiem, to opiekun Twojego dziecka – członek rodziny – nie wymaga rejestracji w Ofsted. Pod warunkiem, że nie jest opłacany. Zgodnie z prawem nie możesz korzystać z regularnej pomocy znajomych, w większym wymiarze niż 2 godziny dziennie w czasie normalnych godzin pracy (chodzi o opiekę nad dzieckiem poniżej 8 roku życia). Chyba, że znajoma jest childminder.
Jeśli zamierzasz płacić znajomym i rodzinie za opiekę, nie możesz ubiegać się o zwrot tych kosztów w ramach childcare vouchers ani tax credits. Chyba, że są childminder. Co oznacza, że opiekuje się jeszcze jednym niespokrewnionym dzieckiem w swoim własnym domu. Nie w domu dziecka. W innym przypadku może okazać się, że łamiecie prawo.

Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość. Jeśli masz możliwość zapewnienia opieki dziecku przez ich dziadków, a oni potrzebują nadal lat, by otrzymywać wyższą State Pension, to możesz przenieść swoje Ni credits z Child Benefit na nich. Jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat.

O co chodzi z tymi credits?

Rodzic otrzymujący Child Benefit i opiekujący się dzieckiem do 12 roku życia, a nie pracujący z tego powodu, automatycznie ma dotowane składki emerytalne związane z National Insurance. Do czasu, gdy pójdzie do pracy. Wtedy może te dotacje składek emerytalnych przenieść babcię/ dziadka. Jeśli oni nie pracują, a opiekują się dzieckiem. Niestety, taki transfer nie odbywa się to automatycznie. Należy w takim przypadku wypełnić formularz CA9176 ,
który musi zostać podpisany przez nowego opiekuna jak i rodzica dziecka. Transfer punktów odbywa się dopiero po sprawdzeniu przez Revenue statusu składek NI. A to jest dla urzędu możliwe dopiero w październiku. Dlatego jeśli chcesz przenieść składki na babcię za rok podatkowy 2015/ 2016, możesz to zrobić dopiero prawie pół roku po jego zakończeniu. Czyli właśnie w październiku 2016.

Nie tylko dziadkowie dziecka mogą korzystać z takiego transferu. Może to być także inny człowiek rodziny który spełnia określone przez prawo wymagania.

Dla uproszczenia: może to być także mąż, wujek, ciotka. Nawet rodzeństwo dziecka, jeśli ma więcej niż 16 lat.

Jak widać, państwo angielskie proponuje całkiem szeroką gamę rozwiązań w sprawie opieki nad dzieckiem. Z których opcji Wy korzystacie?

Formy i koszt opieki nad dzieckiem w UK.
Oceń treść

3 odpowiedzi do Formy i koszt opieki nad dzieckiem w UK.

 1. Anna 9 września 2016 o 11:06 #

  Witam serdecznie , bardzo przydatny artykul . Mam natomiast pytanie odnosnie childminder , moj synek po skonczeniu 1,5 roku zaczol korzystac z uslug zarejestrowanej w ofsted childminder .Mam zwrot kosztow za opieke , do tej pory pieniazki working taxx i child element przychodzily na moje konto i to ja z mojego konta oplacalam opieke , teraz moja childminder zarejestrowala zwrot kosztow dla 2 latkow (wczesniej nie miala , miala tylko dla dzieci w wieku 3,4 lat) pytanie moje jest takie czy powinnam zadzwonic do H&R zeby powiedziec im o tym i wtedy dodatek na dziecko zostanie mi zabrany i oni bede bezposrednio wplacac na konto childminder? czy oni sami to jakos ogarna?

 2. rodzic 22 maja 2017 o 12:07 #

  I co z tego. Limity zeby otrzymac jakiekolwiek benefity sa tak niskie, ze jezeli oboje rodzicow pracuje to nie ma do niczego prawa. Jesli wiec nastepnie maja dziecko, to niedosc, ze macierzynskie to grosze (raptem nieco ponad 500 f na mies) to chcec wrocic do pracy nie ma fizycznej mozliwosci aby sie utrzymac bo koszty opieki nawet najnizsze sa za wysokie, a pensja z regoly idzie na pokrycie takich kosztow. Pisanie wiec, ze UK ma dobra oferte opieki nad dzieckiem jest nieporozumieniem i zwyczajna nieprawda.

  • Anonim 29 listopada 2017 o 15:33 #

   Zgazdzam sie. Poważnie myśle o zwolnienie z pracy bo wychodzi ze pracuje za 100 £ tygodniowo i na dodatek moje dziecko jest w żłobku od 7 do 16.30. Przegięcie