Menu Górne

Emerytura w UK, co warto wiedzieć?

System emerytalny w Wielkiej Brytanii jest zróżnicowany i skomplikowany. Mieszkając i pracując w UK możemy liczyć na kilka różnych świadczeń. Dodatkowo, wiele osób przyjechało do UK, po kilkuletnim okresie pracy w Polsce i nie do końca wiadomo, skąd otrzymają emeryturę i w jakiej wysokości. Spróbujmy dzisiaj przyjrzeć się tym zagadnieniom.

Zanim zaczniemy mały disclaimer: nie jestem specjalistą z tej dziedziny, dlatego traktujcie ten wpis jako informacje wstępne, które należy rozszerzyć i uściślić zapoznając sie z innymi artykułami na temat emerytur w UK. Po każdej omawianej sekcji, odnajdziecie kilka linków odsyłających do stron, z których można skorzystać.

Emerytura w Unii Europejskiej

Zacznijmy od odpowiedzi na podstawowe pytanie: co się dzieje z emeryturami osób, które pracowały i pracują w różnych państwach Unii Europejskiej? Które z państw będzie wypłacało im emeryturę?

System emerytalny w obrębie Unii Europejskim jest regulowany wewnętrznymi przepisami wspólnoty. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, osoba występuję o emeryturę w państwie, w którym ostatnio pracowała. Zgłasza równocześnie fakt wcześniejszego zamieszkania i pracy w innych państwach Unii. Urząd odpowiedzialny za wypłatę emerytury skontaktuje się z urzędami we wszystkich państwach i uzgadnii wysokość świadczeń. Następnie osoba otrzyma emeryturę, zgodnie z zasadami każdego z państw (niestety nie wiem jak to w praktyce wygląda, czy osoba otrzyma kilka różnych płatności z państw, w których pracowała, czy też urzędy prześlą sobie pieniądze i tylko jedno państwo wypłaci pełną emeryturę). Jeżeli więc na przykład ktoś przepracował w sumie 40 lat, 10 lat w Polsce, 10 lat w Niemczech i 20 lat w UK, każde z państw sfinansuje odpowiednią część emerytury stosownie do swoich wewnętrznych przepisów.

Co jednak dzieje sie w sytuacji, w której, z uwagi na wiek, w jedym z państw już przysługuje nam emerytura a w innym jeszcze nie? Jeżeli tak się zdarzy, państwo, w którym osiągneliśmy wiek emerytalny i spełniamy inne warunki, zacznie nam wypłacać niepełną emeryturę. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w pozostałych państwach, będziemy otrzymywać pełną emeryturę.

W niektórych państwach europejskich aby otrzymać emeryturę musimy przepracować pewną liczbę lat. W takich sytuacjach urząd, musi wziąć pod uwagę czas, w którym pracowaliśmy w innym państwie UE, tak jakbyśmy pracowali w danym kraju i dopiero wtedy ocenić czy przysługuje nam emerytura (principle of aggregation of periods). Jeżeli np. mieszkaliśmy i pracowaliśmy w UK np. 7 lat, to i tak mamy szansę na brytyjską emeryturę, pod warunkiem, że w jakimś innym kraju Unii Europejskiej przepracowaliśmy 3 lata i więcej. Oczywiście będzie to niepełna emerytura, stosowna do przepracowanego okresu 7 lat.

Przydatne linki

Szczegółowe informacje jak wyliczana jest europejska emerytura znajdują się na stronie:

Osoby, które mieszkają w UK ale wcześniej pracowały w innych państwach mogą uzyskać więcej informacji kontaktując się z:

Jest to instytucja, która w UK zajmuje się kwestiami międzynarodowej emerytury.

Emerytura państwowa w UK (State Pension)

Zapomnijmy na chwilę o Unii Europejskiej i wróćmy do UK. Aktualnie jesteśmy w trakcie reformy tego świadczenia: osoby, które osiągną wiek emerytalny 6 kwietnia 2016 roku i później (mężczyźni urodzeni po 5 kwietnia 1951, kobiety urodzone po 5 kwietnia 1953) otrzymają tzw. nową państwową emeryturę (new States Pension). Pełna nowa emerytura nie będzie niższa niż £148.40 tygodniowo, ale bardziej szczegółowe dane zostaną ogłoszone pod koniec 2016 roku.

Emerytura państwowa będzie wypłacana bez względu czy osoba ma emeryturę prywatną i/lub firmową. Aby otrzymać pełną nową emeryturę, będziemy musieli odprowadzać składki w Wielkiej Brytanii przez minimum 30 lat. Aby w ogóle otrzymać emeryturę państwową, należy odprowadzać składki w UK przez minimum 10 lat (pamiętajmy przy tym o wcześniejszej emeryturze eurpejskiej, jeżeli pracowaliśmy w innych państwach to i tak UK musi wypłacać emeryturę jeżeli przepracujemy mniej niż 10 lat). Większość osób odprowadza składki pracując, ale nie jest to jedyny scenariusz. W lata, których potrzebujemy aby otrzymać pełną lub częściwą emeryturę, wlicza sie również okres, w którym byliśmy bezrobotnymi, byliśmy chorzy, opiekowaliśmy się innymi osobami, pobieraliśmy Child Benefit. W takich sytuacjach nasze składki opłacał urząd pracy (National Insurance credits). Istnieje również możliwość dobrowolnego odprowadzania składek (voluntary National Insurance contributions) i ten sposób również zapewni nam państwową emeryturę. Ta ostatnia możliwość może zaintersować osoby wracające do Polski. Nawet po wyjeździe przez pewien czas nadal możemy odprowadzać składki, więcej informacji na ten temat odnajdziecie na stronie: gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions/why-pay-voluntary-contributions.

Kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, otrzymamy z urzędu pakiet dokumentów z informacjami, że niebawem będziemy mogli ubiegać sie o emeryturę oraz jak to zrobić (BR33 letter and booklet). Osoby, które nie otrzymają listu, mogą same wystąpić o wypłatę świadczenia. Pewną ciekawostą jest fakt, że nie musimy od razu pobierać emerytury, możemy ją na pewien okres odroczyć (defer) i w późniejszych latach otrzymywać wyższą emeryturę.

Przydatne linki

Więcej informacji o odprowadzanych składkach w trakcie zatrudnienia i poza nim znajduje się na stronie:

Możemy również online sprawdzić kilka innych interesujących informacji. Na przykład po osiągnięciu jakiego wieku emerytura będzie wypłacana oraz jaka kwota szacunkowa nam będzie przysługiwać. Można to zrobić korzystając z:

Pozostałe informacje o State Pensions odnajdziecie na stronie:

Emerytura firmowa w UK (Workplace Pension)

Emerytura państwowa może dla wielu osób okazać się niewystarczająca. Z tego powodu, kilka miesięcy temu, rząd uruchomił program emerytur firmowych. Jeżeli spełniamy kilka warunków: pracujemy, zarabiamy w roku więcej niż £10,000, mamy powyżej 22 lat i nie osiągneliśmy jeszcze wieku emerytalnego, nasz pracodawca musi uruchomić dla nas emeryturę firmową i zacząć odprowadzać składki (tzw. auto enrolment). Niektórzy pracodawcy robią to automatycznie, nawet jeżeli nie spełniamy wszystkich warunków, np. pracujemy na pół etetu i zarabiamy mało.

Istnieją dwa rodzaje emerytury firmowej: contribution pension schemes oraz benefit pension schemes. W pierwszym wariancie, pieniądze są przekazywane firmie, która następnie je inwestuje w różne produkty finansowe (akcje, obligacje, itp.). Drugi wariant, zwany również jako final-salary pensions, polega na tym, że pracodawca wypłaca pracownikowi na emeryturze pieniądze w wysokości uzależnionej od jego ostatniej pensji oraz przepracowanego okresu. Jeżeli spełniacie wcześniej wspomniane warunki i nie otrzymaliście jeszcze informacji o emeryturze firmowej, warto zapytać pracodawcę czy jesteście nią objęci i jaki typ emerytury wybrał. Jeżeli okaże się, że pracodawca was nie zapisał, możecie sprawdzić online na tej stronie czy pracodawca nie popełnia błędu. Bez względu na to, ile pracownik zarabia (i czy jesteśmy w auto enrolment) czy nie, pracodawca ma obowiązek uruchomienia emerytury firmowej na jego prośbę. Jeżeli pracownik zarabia więcej niż £5,772 brutto w roku, pracodawca po uruchomieniu emerytury będzie musiał zacząć odprowadzać składki i współfinansować emeryturę. Jeżeli ktoś zarabia poniżej £5,772 brutto, pracodawca musi uruchomić emeryturę firmową, ale nie ma obowiązku jej współfinansować.

Ile pieniędzy jest odprowadzanych? Aktualnie minimalne składki wynoszą 2% poborów z czego 0.8% odprowadza pracownik 1% pracodawca a 0.2% to ulga podatkowa (tax relief). Na lata 2017 i 2018 rok zaplanowano podniesienie wspomnianego punktu procentowego. Jak zaznaczyłem, są to składki minimalne, część pracodawców zachęca pracowników do odprowadzania większej ilości pieniędzy.

Z emerytury firmowej można zrezygnować, ale moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. Dlaczego? Ponieważ sami pracownik odprowadza jedynie część pieniędzy. Rezygnując z emerytury mówimy de facto, że nie chcemy pieniędzy pracodawcy. Dodatkowo, rząd stosuje pewne ulgi podatkowe od odprowadzanych pieniędzy więc korzystając z tego typu emerytury korzystamy podwójnie. Załóżmy, że pracownik wpłaca £40 z każdej swojej wypłaty, pracodawca dokłada £30, £10 to tax relief z urzędu, w sumie na konto funduszu trafia aż £80! Rezygnując z emerytury tracimy więc od razu £40 :/ Część pracodawców zgodzi się nawet odprowadzać więcej składek, jeżeli pracownik zgodzi się na odprowadzanie większych kwot. Sądzę, że z tej opcji należy jak najbardziej skorzystać (pomijam tutaj sytuację osób, które np. mają długi z wysokim APR).

Co dzieje się z naszą emeryturą jeżeli zmieniamy pracodawcę? Mamy do wyboru 3 opcje. Możemy pozostawić pieniądze w funduszu u wcześniejszego pracodawcy i otrzymywać z niego pieniądze po przejściu na emeryturę. Możemy przenieść pieniądze do funduszu nowego pracodawcy. Ostatnia opcja to przeniesienie pieniędzy do prywatnej emerytury.

Po osiągnięciu jakiego wieku emerytura firmowa będzie wypłacana? Jeżeli ktoś korzysta z contribution scheme, według ostatnich propozycji rządu, będzie mógł uzyskać część odłożonych pieniędzy po osiągnięciu 55 roku życia. 25% całej kwoty będzie można wypłacić w gotówce unikając płacenia podatku. Pozostałe środki będzie można przekształcić w tzw. annuity lub wypłacić również wypłacić (w tym ostatnim wypadku zapłacimy podatek.) Osoby korzystające z benefit scheme, otrzymują pieniądze zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, z reguły jest to moment odejścia z pracy na emeryturę. Kwota jest uzależniona między innymi od ilości przepracowanych lat i zarabianych kwot, a więc rezugnując z pracy później mamy szansę na wyższą emeryturę.

Przydatne linki

Te informacje nie wyczerpują oczywiście całego zagadnienia emerytur firmowych. Więcej szczegóowych informacji na temat bezpieczeństwa emerytur, możliwości wcześniejszego z nich skorzystania, zmiany pracodawcy i emerytury, odnajdziecie na stronach:

Prywatna emerytura w UK (Personal Pension)

Osoby, które w wieku emerytalnym chcą mieć więcej pieniedzy albo nie mogą skorzystać z emerytury firmowej (np. nie pracują albo są samozatrudnione), mogą również skorzystać z tzw. prywatnych emerytur. Przez szereg lat przekazują firmie (pension provider) pieniądze, którze następnie są inwestowane (pension fund). Na rynku są setki różnych firm, którym możemy powierzyć swoje pieniądze, także przed tą decyzją warto zastanowić jakiego rodzaju pension provider nam odpowiada (w co będzie inwestować?) albo poszukać fachowej pomocy i doradztwa. Poniżej zamieszczę kilka linków, do stron internetowych, gdzie możemy uzyskać taką pomoc.

Wpłacając swoje pieniądze na personal pensions możemy liczyć na pewne ulgi podatkowe, co jest argumentem za tą formą inwestowania.
Po osiągnięciu 55 roku życia mogą wypłacić 25% w gotówce nie płacąc podatku i/lub zamienić pozostałą kwotę na tzw. annuity (z niektórych funduszy możemy uzyskać pieniądze po 60 lub 65 roku życia). Można również wypłacić całość pieniędzy w gotówce, jednak robiąc to zapłacimy podatek od 75% całej kwoty. Co ciekawe, możemy korzystać z prywatnej emerytury i w dalszym ciągu pracować zawodowo.

Wracając do annuity, jest to produkt finansowy, który przynosi co miesiąc lub rok określoną ilość pieniędzy. Podobnie jak z wyborem pension provider i tutaj musimy sie zastanowić jakiego rodzaju annuity chcemy wybrać. Dokonając wyboru musimy wziąć pod uwagę kilka innych faktów: czy chcemy sami otrzymywać pieniądze czy też chcemy aby inni członkowie rodziny również je otrzymywali, jaki jest stan naszego zdrowia, czy chcemy nadal inwestować, czy chcemy otrzymywać więcej pieniędzy w późniejszych latach, itp. Dokonując wyboru annuity bardzo trudno później z niego zrezygnować, czasami w ogóle nie jest to możliwe. Dlatego najlepszym rozwiazaniem przed podjęciem decyzji jest kontakt z doradcą finansowym (independent financial advisor) specjalizującym się w zagadnieniach prywatnych emerytur.

Przydatne linki:

Jak wspomniano, osoby, które chcą skorzystać z personal pensions, powinny zastanowić się, której firmie powierzyć swoje pieniądze. Oto strony internetowe, które pomogą nam w dokonaniu dobrego wyboru:

Możemy również skorzystać z pomocy doradcy finansowego, jest to z reguły płatna usługa. Doradców finansowych (independent financial advisors) możemy odnaleźć poprzez:

Więcej informacji na temat prywatnych emerytur w UK uzyskacie na stronie:

Mam nadzieję, że w artykule odnaleźliście kilka podstawowych informacji o emeryturach w UK. Zdaję sobie sprawę, że jest to obszerna tematyka i postaram się w przyszłości podzielić treść na 4 większe artykuły, traktujące bardziej szczegółowo o każdym radzaju emerytury. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę o skorzystanie z komentarzy poniżej. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć na każde pytanie i uwzględnić te informacje w przyszłych artykułach.

Emerytura w UK, co warto wiedzieć?
5 (100%) 2 votes

70 odpowiedzi do Emerytura w UK, co warto wiedzieć?

 1. P 2 marca 2015 o 21:05 #

  Co stanie się z moją emeryturą firmową po tym jak wrócę do Polski?

  • Paweł 3 marca 2015 o 09:11 #

   Hej P, dziękuję za komentarz. Myślę, że z tym pytaniem warto zwrócić się do osoby/firmy, która zajmuje się Twoją emeryturą. Z tego co czytam wynika, że jeżeli wrócisz do Polski to nie tracisz wpłaconych pieniędzy. Są one w dalszym ciągu inwestowane i po osiągnięciu ustalonego wieku emerytalnego (najczęściej 60-65 lat, w pewnych okolicznościach 55) otrzymasz mniejszą emeryturę. Tutaj odnajdziesz więcej informacji na ten temat: https://www.gov.uk/workplace-pensions/changing-jobs-and-taking-leave .

   • wiki32 29 stycznia 2016 o 07:36 #

    witaj Paweł mam pytanko szukam emerytury z ubespieczeniem na życie,czy morzesz mi cis doradzić???chce zabespieczyć moje dzieci,chodzi mi o to że wrazie mojej smierci żeby cos miały,jakies zabespieczenie,mieszkam w uk już 8 lat, proszę pomusz,pozdrawiam

    • Paweł Kłosiński 2 lutego 2016 o 17:26 #

     Witaj Wiki32. Niestety nie mogę pomóc w sprawie emerytury ale wiem co nieco w sprawie odrębnego ubezpieczenia. Do wyboru masz dwie opcje, możesz wykupić standardową ale długą polisę (np. do 89 roku życia), która jest dosyć tania, ale która nie gwarantuje wypłacenia pieniędzy – gdyby ktoś ubezpieczył się do 89 i żył 90 lat, rodzina nie otrzymałaby pieniędzy. Druga opcja to tzw. polisa Whole of Life. Gwarantuje ona wypłatę pieniędzy ale jest droższa. Zupełnie inną opcją jest zwyczajne odkładanie pieniędzy i ich inwestowanie – w takiej sytuacji również dzieci by je otrzymały. Gdybyś miała dodatkowe pytania dotyczące tych ubezpieczeń albo chciała sprawdzić ile kosztują, wyślij zgłoszenie na naszej stronie Ubezpieczenie na życie w UK, z chęcią pomogę.

 2. Mariusz 20 marca 2015 o 12:16 #

  witam, super artykuł wielkie brawa dla autora. Ma ktoś może jakieś namiary na osobę (proszę o wiadomosc na priv) która zajmuje się doradztwem w tej kwestii byłbym bardzo wdzięczny. Jest trochę firm na rynku samemu trudno się w tym trochę połapał, a nie chciałbym się przyłączyć do pierwszego lepszego. pozdrawiam

  • Paweł 20 marca 2015 o 12:40 #

   Cześć Mariusz, dziękuję za komentarz. Nie zajmuję się doradztwem w tej sprawie ale chętnie postaram się znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie wraz z informacją o źródle. Jezeli chcesz się skontaktować, podeślij mailika na info[małpka]smartpolak.co.uk albo skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie. Pzdr.

 3. adi772 22 kwietnia 2015 o 14:52 #

  Witam małe jeszcze pytanko czyli po przepracowaniu 10 lat w UK będę miał prawo ubiegać się o dodatek do emerytury polskiej?czy przed powrotem do kraju musze cos załatwiać czy wszystkie p60 wystarczą potem z ZUS?proszę o pomoc dziękuje.

  • Paweł 23 kwietnia 2015 o 09:50 #

   Hej adi772, tak, pracując 10 w UK nabywasz prawo do małej brytyjskiej emerytury. Nie wiem tylko jak będzie wypłacana. Chyba na Twoim miejscu poprosiłbym przed wyjazdem o National Insurance Record i, tak jak piszesz, zachowałbym P60 i inne dokumenty poświadczające zatrudnienie. Ten Record możesz uzyskać na tej stronie: https://www.gov.uk/check-national-insurance-record

   • Klaudia 24 kwietnia 2015 o 21:33 #

    Jesteś pewien Paweł, że nabywasz prawo po przepracowaniu 10 lat? Ja rok temu dzwoniłam w tej sprawie i urzędnik powiedział, że za każdy przepracowany rok z opłaconym NI masz tą część podzieloną na 30, czyli jeśli przepracowałeś 8 to otrzymasz 8/30 brytyjskiej emerytury. Był taki wniosek, ale ten Pan powiedział, że nie wiadomo czy w ogóle przejdzie i kiedy, dlatego pytam, bo może właśnie to nastąpiło. Ponadto, jeśli komuś zabraknie np. 8 miesięcy, to może zapłacić wolontariacki NI i już ma to zaliczone jako rok do emerytury. Są 2 kategorie i trzeba po prostu się dowiedzieć do jakiej się przynależy, rok temu to było ok 114f i 706f w zależności od własnych okoliczności, teraz pewno będzie trochę więcej. Masz jakieś info potwierdzające?

    • Paweł 28 kwietnia 2015 o 10:41 #

     Hej Klaudia, sorki za opóźnienie w odpowiedzi „You’ll usually need 10 qualifying years to get any new State Pension.” Link do źródła: https://www.gov.uk/new-state-pension

     Z tego co pamiętam to te 10 lat może obejmować zarówno pracę w UK jak i całej Unii więc chyba ten warunek nie jest zbyt trudny do spełnienia…. 🙂

  • Klaudia 24 kwietnia 2015 o 21:46 #

   Cześć Adi, z tego co się orientuję, to ZUS nie pośredniczy w naliczaniu emerytury brytyjskiej, sama utknęłam w martwym punkcie, bo zastanawiam się, gdzie się zwrócić, tak żeby uniknąć (jeśli się da) wycieczki do UK. Przed powrotem do kraju nic nie musisz załatwiać, moja dobra rada: załatw sobie „kuroniówkę” w UK i przetransferuj ją do Polski po 4 tygodniach (wcześniej nie można), bowiem bezrobotny z PRAWEM DO ZASIŁKU ma więcej dofinansowań itd. jak ten bez prawa, a polski Urząd Pracy nie przyzna zasiłku, gdyż musisz się o niego ubiegać w miejscu pracy i zamieszkania (UK), pozdrawiam

 4. Sylwia 30 czerwca 2015 o 20:05 #

  Chciałam zapytać co mam zrobić w sytuacji jesli ma 2 prace i pierwszy pracodawca odprowadza mi składki, a drugi dopiero ustala pension scheme, ktory wdroży od sierpnia czy od wrzesnia…? czy mogę przedstawić swój ,,otwarty scheme,, i prosić, żeby ten 2 pracodawca odprowadzał mi składki to tego samego funduszu?

  • Paweł 2 lipca 2015 o 11:00 #

   Cześć Sylwia, dziękuję za pytanie. Niestety trudno mi na nie odpowiedzieć. Myślę, że najlepiej będzie jak skontaktujesz się z osobą, która w Twojej pracy jest odpowiedzialna za prowadzenie tych spraw i ją zapytasz.

 5. Kris 23 lipca 2015 o 10:37 #

  Ja tam nie liczę na polską emeryturę , mam spółkę w Anglii polecam tę stronę http://www.biznesglobal.pl

 6. michal 5 sierpnia 2015 o 12:38 #

  czy w wieku 60 lat mozna przejsc na emeryture w anglii

  • Klaudia 5 sierpnia 2015 o 16:37 #

   Hej Michał, z tego co wiem to jest to chyba 65 rok życia. Niestety nie orientuję się, czy są jakieś wyjątki. Poczekajmy na Anię, autorkę artykułu, może coś więcej nam powie, pozdrawiam

  • anna 6 września 2015 o 12:27 #

   JEZELI ZDOBEDZIESZ JAKIES INFORMACJE NA TWOJE ZAPYTANIE TO PRZESLIJ MI NA MAILA anna121@interia.pl jestem ja i maz zainteresowana wiadomosciami
   pozdrawiam Anna

 7. Jakub 6 sierpnia 2015 o 10:54 #

  Hej wszyscy.
  Śmiało zakładam, że state pension (również emerytura z ZUSu), będzie wypłacana dożywotnio (tak jakby w cenie składek jest ubezpieczenie od tego że będziemy bardzo długo żyli :D). Moje pytanie brzmi: czy emerytura pracownicza będzie wypłacana w określonej kwocie dożywotnio (annuity? – o którym wspomniałeś drogi autorze), czy też po wyczerpaniu naszych środków zgromadzonych w funduszu emerytalnym, piniądze przestaną być wypłacane? – Bo w pierwszym przypadku opłaca się długo żyć, w drugim, średniej.

 8. emeryturauk@gmail.com 12 sierpnia 2015 o 11:04 #

  W kwestii emerytury firmowej i prywatnej w Wielkiej Brytanii rekomenduję pilne przyjrzenie się tej kwestii gdyż aktualnie można przenosić fundusze emerytalne do których były odprowadzane składki – fundusze można przenieść do systemu QROPS. Takie rozwiązanie jest ważne dla osób które chcą korzystać z emerytury ,w przyszłości, poza UK . Osoby te będą mogły wcześniej skorzystać z kapitału i odsetek, takie rozwiązanie pozwoli pobrać większą część funduszu gotówką i zapewnia dziedziczenie emerytury. Zainteresowanych , którzy pracowali kilka lat w UK zapraszam do pilnego kontaktu gdyż szykują się zmiany przepisów i trzeba skorzystać z obecnej możliwości. Szykują się zmiany zwłaszcza dla pracowników NHS i usług publicznych . Chętnie doradzę proszę pisać emeryturauk@gmail.com

 9. Andzia 20 września 2015 o 19:50 #

  Witam ,mam pytanie od jakiś dwóch lat jak weszło w życie płacenie dodatkowej emerytury w uk zabierają mi 2% z każdej wypłaty .Razem z chłopakiem jesteśmy w ciężkiej sytuacji i chcemy napisać pismo do firmy gdzie są nasze pieniądze o zwrot tego co nam zabierali .Są to w końcu nasze zarobione pieniądze oddawane dobrowolnie .Czy jest możliwość żeby nam oddali zapłaconą dodatkową emeryturę ?

  • Paweł 21 września 2015 o 17:33 #

   Hej Andzia, wydaje mi się, że jest możliwość rezygnacji z tej emerytury, skontaktuj się z firmą, do której przekazywane są pieniądze. Może jednak lepiej zostawić to tak jak jest i zoptymalizować swoje wydatki? Polecam nasz mailowy Kurs oszczędzania w UK, na pewno odnajdziesz tam kilka sposobów na oszczędności i ograniczenie wydatków. Emerytura państwowa jest dosyć niska więc na pewno taki „drugi filar” się przyda.

   • Andzia 21 września 2015 o 19:35 #

    Dzięki za informacje ,później będę sama odkładała sobie co tydzień jakąś kwote na ukryte konto w banku .

    • Paweł 22 września 2015 o 14:54 #

     A rozumiem, ale dlaczego ukryte? 🙂 Sam jestem w podobnej sytuacji, mam kilkaset funtów w jednej z firm ale chyba jednak zacznę ponownie dopłacać.

 10. Andzia 22 września 2015 o 18:16 #

  Ukryte tak chyba tylko się nazywa ,ale po zalogowaniu i tak widzę ile mam odłożonych.Nawet gdyby udało mi się odzyskać te pieniądze ,które mi zostały pobrane to też je wpłacę na konto do banku.Już w sumie nie są mi potrzebne pieniądze ale pismo już wysłałam o zwrot poczekamy i zobaczymy . W tej firmie co są poje składki ludzie piszą opinie i nie są one dobre .Z resztą mogę je odzyskać w wieku 55lat zastanawiam się jak je dostane gdy wrócę do Polski np.

 11. Klaudia 1 października 2015 o 11:20 #

  A co ze wczesniejsza emerytura ? Czy jest w UK cos takiego ? Gdzie o tym poczytac ?

  • Paweł 1 października 2015 o 11:25 #

   Hej Klaudia, wydaje mi się, że jeśli chodzi o emeryturę państwową to nie ma i aby otrzymywać świadczenie musisz osiągnąć wiek emerytalny.

 12. Maciej 20 października 2015 o 08:27 #

  Pawel.
  Nie wiem czy jeszcz jest aktywna ta strona.
  Ale sprobuje moze moglbys mi dac odpowiedz.
  Czy w Szkocji jest system wczesniejszych emerytur.
  Na przyklad jak mam przepracowane w Polsce 27 lat
  W tym 11 lat pod ziemia jako gornik. a w Szkocji 10 lat
  i mieszkam w Szkocji na stale. mam 64 lata.
  Czy moge sie starac o wczesniejsza emeryture tu w Szkocji.
  Pozdrawiam
  Maciej

 13. Jacek 6 listopada 2015 o 23:15 #

  Witam, Pytanie dotyczy przeniesienia składek „pod jeden adres”. Mianowicie w ciągu dwóch lat zmieniłem trzy razy pracę. W tych trzech przypadkach pracodawcy korzystali – tym samym ja – z trzech różnych towarzystw emerytalnych, czyli posiadam składki na trzech różnych kontach. Czy istnieje możliwość przeniesienia, kumulacji tych składek do obecnego towarzystwa emerytalnego i jak, ewentualnie to zrobić? Pozdrawiam.

 14. grzegorz 14 listopada 2015 o 19:12 #

  Paweł, dzięki za ciekawy temat. Mam pytanko, czy mogę gdzieś on-line zobaczyć ile lat odprowadzałem składki na mój NI. Chodzi mi o stronkę, gdzie wpisuję mój NI i widzę informację o zgromadzonych tam funduszach, jak i ewentualnych późniejszych świadczeniach. Nie chce mi się wypełniać i wysyłać stosownych formularzy do których linki podałeś wcześniej, chciałbym to zrobić online.Z góry wielkie dzięki za info. Pozdr.

 15. joanna 1 grudnia 2015 o 17:48 #

  Proszę o kontakt do jakiejś firmy do której mogłabym wpłacać prywatnie pieniążki na emeryturę .Z góry dziękuję i pozdrawiam

  • moneygrabbing 10 grudnia 2015 o 00:26 #

   Najlepiej załóż konto SIPP i zainwestuj w fundusze lub akcje

 16. Elżbieta 9 grudnia 2015 o 20:47 #

  Witaj Paweł! Bardzo mnie interesują tematy które poruszasz ponieważ mam 56 lat i niedługo przejdę na emeryturę. Pracowałam w Polsce 32 lata, a od grudnia 2014 roku mieszkam i pracuję w Anglii. Ponieważ w Polsce prawdopodobnie nastąpi zmiana zasad przyznawania świadczeń emerytalnych i w wieku 60 lat będę mogła przejść na polską emeryturę zgodnie z planowanymi zmianami, nie mogę nigdzie znaleźć informacji co z przepracowanymi tutaj w Anglii latami. Czy powinnam wystąpić o emeryturę w Polsce w wieku 60 lat i będą zaliczone moje lata pracy w Anglii czy też powinnam czekać do ukończenia 66 lat bo wtedy będzie mi przysługiwała emerytura w Anglii a lata pracy w Polsce zostaną zaliczone do emerytury angielskiej? Czy też powinnam starać się o częściowe emerytury w obu krajach po osiągnięciu wieku emerytalnego w każdym z krajów. Bardzo cię proszę o wyjaśnienie i z góry dziękuję

  • Paweł 10 grudnia 2015 o 19:40 #

   Witam Pani Elżbieto, wydaje mi się, że to ostatnie rozwiązanie ale jeszcze zapytam koleżankę, która bardziej orientuje się w tym temacie i niebawem damy znać.

  • Anna Czereszewska 10 grudnia 2015 o 22:07 #

   Witaj Elbieta. Co do Twojego pytania, to bardziej pewna czuję się w temacie angielskiej emerytury. Z tego co się zorientowałam, doliczanie lat jest stosowane wtedy, gdy ma się za mało przepracowanych lat w jednym kraju, by dostać pełną emeryturę. W Anglii minimum trzeba pracować 10 lat, by dostać emeryturę cząstkową. Nawet jeśli pracujesz tu rok, to możesz spokojnie wykazać lata pracy w Polsce. One zostaną doliczone do wymaganego stażu pracy, ale uwaga – emeryturę dostaniesz tylko za czas pracy w Anglii. Czyli 1/35 pełnej emerytury angielskiej. Tak samo w Polsce. Emeryturę w Polsce dostaniesz za lata w Polsce przepracowane. Ale możesz doliczyć brakujące lata z tego czasu pracy w Anglii. Nie wiem jaki staż pracy w Polsce trzeba mieć, aby dostać tam emeryturę. Może dobrze by było gdybyś skontaktowała się ze swoim oddziałem Zus. I zobaczyła, na jak wysoką emeryturę możesz liczyć. Bo może okaze się, ze lepiej jeszcze dorobić i poczekać, aż uzbierasz wystarczającą wysokie świadczenie. I jak są zasady wypłaty. Na pewno nic Ci nie przepadnie.Jaką opcja jest możliwa, tego nie wiem. Wydaje mi się, ze i tak, jeśli przejdziesz na emeryturę w Polsce w wieku 60 lat , to aż do czasu uzyskania uprawnień do emerytury angielskiej będziesz mieć przez te kilka lat tylko wypłacaną emeryturę polskę. Ale to są tylko moje domysły. Ponieważ zasady przyznania emerytur zmieniają się i w Polsce i w Anglii, skontaktuj się dla pewności z urzędami. W Anglii jest to International Pension Centre +44 (0) 191 218 7777
   Pozdrawiam

   • Elżbieta 20 grudnia 2015 o 20:51 #

    Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam i życzę wesołych Świąt.

    • Irena 8 stycznia 2016 o 06:25 #

     Witam serdecznie. Dla osób w polskim wieku emerytalnym informacja z ZUS-u: ” Wnioskodawca zamieszkały za granicą w państwie członkowskim, posiadający okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte w państwie zamieszkania oraz w innych państwach członkowskich, w tym w Polsce, wniosek o emeryturę lub rentę powinien złożyć we właściwej zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej miejsca zamieszkania.”
     Mam 60 lat, od 10 lat mieszkam w UK, wniosek o emeryturę w instytucji ubezpieczeniowej zgodnej z miejscem zamieszkania mogę złożyć za 5 lat. Prawo do polskiej emerytury nabędę za 5 miesięcy. Nie planuje powrotu na stałe do Polski. No i mam zagwozdkę, bo biorąc pod uwagę mój wiek i staż pracy w Polsce, nabędę prawo do polskiej emerytury, ale przez najbliższych 5 lat nie widzę szansy na wypłatę tejże.
     Na dniach skontaktuję się z International Pension Centre, może jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
     Pozdrawiam

 17. Ajla 18 grudnia 2015 o 10:37 #

  A co w sytuacji kiedy firma przestanie istnieć, która odprowadzala mi składki??

  • Paweł 18 grudnia 2015 o 17:14 #

   Witaj Ajla, chyba to nie ma większego znaczenia co odzieje się z firmą bo składki powinny już być odprowadzone.

  • renata 16 maja 2016 o 12:12 #

   dzwoniła pani ,i sma pani jakies nowe wiadomości ,bardzo jestem zainteresowana.dziekuje i pozdrawiam

 18. Biki 18 grudnia 2015 o 15:12 #

  Jesli pracuję w niepełnym wymiarze godzin i zarabiam około 5000 funt rocznie emerytura będzie mi się należeć?

 19. Anna 20 stycznia 2016 o 14:34 #

  Hej, Pawel!
  Ciezko mi sie dogadac z moim departamentem finansowym, wiec postanowilam, ze napisze tutaj. Potrzebuje rady, co robic, poniewaz pracuje na uniwersytecie i palce skladki na emeryture firmowa w wysokosci ok 100 funtow na miesiac, moj pracodawca natomiast placi prawie 300(!). Wyglada niezle, ale problem w tym, ze ja pracuje od maja i nie mam zamiaru spedzic tu dluzej niz 2 lata wiecej. I teraz pytanie: ile lat musze przepracowac w Anglii, zeby dostac cokolwiek z puli odprowadzonych pieniedzy? Czy jesli wroce za 2 lata do Polski, to okaze sie, ze wszystkie wplacone pieniadze przepadna? Czy moze lepiej zrezygnowac z placenia tych skladek i byc do przodu o 100 funtow miesiecznie, bo i tak nie bedzie mi dane dostac tej czesci ktora wplaca uniwersytet (pracodawca)? Prosze o pomoc, pozdrawiam!

 20. Damian 31 stycznia 2016 o 15:42 #

  witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jesli mieszkam z partnerka w uk i tylko ja pracuje a ona zajmuje się dzieckiem to czy bedzie mogła się ubiegać o emeryturę? Dodam że pracowała tylko przez 5 miesięcy a child benefit jest na mnie. Czy powienienem zmienic child benefit na jej imię i jeśli tak to jak to zrobić?dziekuję

 21. Zenia 9 marca 2016 o 12:34 #

  Dzien dobry, mam pytanie: Jak przetransferowac odprowadzone skladki z Zusu do HMR&C?? Pracowalam w Polsce ok 10-12 lat , od 11 lat mieszkam w UK.
  Pracuje tu na pelny etat ok.8-9 lat.
  Do Polski na stale nie wroce, wiec co dzieje sie ze skladkami ktore co miesiac byly zabierane przez pracodawce?? Polska jest w Uni wiec chba moge przetransferowac moje skladki do innego kraju???
  Bardzo prosze o jakakolwiek pomoc.
  Z gory dziekuje

  • Paweł Kłosiński 9 marca 2016 o 13:41 #

   Hej Zenia, być może się mylę ale wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości jeśli chodzi o state pension. Polska i UK wypłacać Ci będą częściowe emerytury proporcjonalne do okresu i sumy odprowadzonych składek w każdym kraju.

 22. Maciej 1 kwietnia 2016 o 21:03 #

  Cześć,

  Mam takie pytanie, od czego zależy że dany rok zaliczają nam do kwalifikowanego ?
  Ilość przepracowanych miesięcy w ciągu roku czy kwota jaką zarobiliśmy (a od niej odprowadzono składki) ?

  Dostałem (zamówiłem sobie) National Incurence record. Na pierwszej stronie napisali ze 5 qualifying years co mnie bardzo cieszy bo widzę zaliczyli też lata gdzie był tylko epizod 3-4 miesięczny (na cały rok podatkowy). Z drugiej dalej piszą ze mogę dopłacić w danych latach. W roku gdzie mnie w ogóle nie było w UK jest to kwota rzędu 689 / 626,8 / 655. Za w to np. w roku 2012/2013 gdzie NIC paid at Class 1 mam 249,12 dopłata w tabeli to 79.5. W w roku podatkowym 2013/2014 pierwsza pozycja to 603,80 przez co w tabeli amound needed mam paymant not needed.

  Wiec nie rozumie po co mam dopłacac? Czy poza tym ze musze miec min. 10 lat muszę tez uzbierać jakaś kwotę na swoim koncie NI ?

  Pozdrawiam serdecznie

  ps co do kwestii zamawiania powyższego recordu. On nie dotyczy ostatnich 12 miesiecy, ostatniego roku podatkowego. Wiec za ostatni okres sie jego nie dostanie. I po roku, dwóch już z Polski trzeba bedzie zamówić sobie record z dostawa do kraju.

  Poza tym kazdemu zawsze radze wyslac list do tutejszego urzedu skarbowego z info ze nasz nowy adres to: xxxxx Polska i ze wszelkie pisma proszę tam wysyłać. Jeśli np. mamy miec zwrot podatku to nie wyslac nam czeku na stary adres jaki maja w systemie. Tak samo nie bede wysylac waznych informacji podatkowych na nasz stary adres.

  • Anna Czereszewska 4 kwietnia 2016 o 05:31 #

   Witaj Marcin, wydaje mi się, że dopłata spowoduje, że będziesz miał za ten rok większą emeryturę. Bo od wielkości składek jest ona naliczana. A te wymagane 10 lat nie uzupełnisz dopłatami, tylko pracą. Jeśli masz te brakujące lata przepracowane w Polsce, to będziesz miał prawo do wypłaty tego, co zostało Ci naliczone w Anglii. Pozdrawiam

  • Paweł Kłosiński 11 kwietnia 2016 o 14:52 #

   Hej Maciek, może jest tak, że lata Ci się wliczają ale wysokość ewentualnej emerytury uzależniona jest od ilości odprowadzonych składek? Chyba musi być jakiś powód, dla którego ktoś chciałby dopłacić? Może zadzwoń do nich i zapytaj… Sam niedawno otrzymałem podobny dokument ale nie było żadnych informacji o dopłatach więc siedzę cicho 🙂

 23. Anita 14 maja 2016 o 10:20 #

  Witam panie Pawle- ja pracuje w UK jako sprzataczka/ od 2008/ w niepelnym etacie/10 godz tygodniowo-czy te okresy wliczaja mi sie do emerytury- jestem zarejestrowana w HO.

  • Paweł Kłosiński 17 maja 2016 o 11:00 #

   Witam Pani Anito, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie więc najlepiej jak skontaktuje się Pani z odpowiednim działem firmy i ich zapyta. Z tego co przeczytałem wynika, że aby otrzymać emeryturę należy odprowadzać składki do National Insurance contributions. Jeżeli ktoś zarabia powyżej £155 w tygodniu to pracodawca musi odprowadzać te składki natomiast w niektórych sytuacjach składki są odprowadzane już przy zarobkach powyżej £122 funtów tygodniowo. Wydaje mi się, więc, że w Pani przypadku może być z tym problem dlatego warto zastanowić się co zrobić aby zacząć odprowadzać składki i mieć w przyszłości szanse na emeryturę. Jest chyba kilka różnych możliwości, np. zwiększenie godzin pracy, stanie się osobą samo-zatrudnioną, być może odprowadzanie dobrowolnych składek ale, jak wspominałem, najlepiej szukać tych informacji u osób bardziej kompetentnych w tym zakresie. Może Citizens Advice by pomogli?

 24. renata 16 maja 2016 o 10:57 #

  PANIE PAWLE,JA TROCHE Z INNEJ BECZKI A MIANOWICIE PROBLEM TAKI ,ZE MUSIALAM ZREZYGNOWAC Z PRACY W UK (6 LAT) A MAM 61 I TERAZ ZAJMUJE SIE 2 WNUKAMI BO DZIECI PRACUJA,JA WIEM ,ZE KTOS NAPISZE TO NIECH BABCIE UTRZYMUJA,TO NIE W TYM RZECZ.PODOBNO JEST JAKIS SYSTEM DOFINANSOWANIA DLA TAKICH OSOB,MOZE PAN COS WIE!!!

 25. Pension Credit 17 maja 2016 o 17:25 #

  Witaj.
  Mam pytanie.Czy mozna sie starac o Pension Credit nie pracujac w UK ale otrzymujac emery ture z Polski?
  Sylwia

 26. Maria 3 czerwca 2016 o 16:17 #

  pracuje w Uk w niepelnym wymiarze czasu pracy juz 8 lat/ 10 godz/ tygodniowo- zaklad nie odporowadza na skladek na ubezpieczenie spoleczne- czy po przepracowaniu 10 lat nabede jakies prawa do emerytury/ mam 65 lat

  Maria

  • Paweł Kłosiński 8 czerwca 2016 o 14:43 #

   Witam Pani Mario, nie jestem ekspertem ale wydaje mi się, że aby otrzymać emeryturę brytyjską musi Pani odprowadzać składki. Proszę odwiedzić stronę http://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/ i zapytać czy w Pani sytuacji można odprowadzać dobrowolne składki, być może jest to jakiś sposób na uzyskanie choćby niskiej emerytury.

 27. Jarek 14 lipca 2016 o 10:32 #

  Witam. Mam nietypowe pytanie w sprawie emerytury. Mam 39 lat i jestem juz od 4 lat na emeryturze w PL poniewaz sluzylem w armii. Obecnie pracuje w UK. Mam zamiar opuscic UK po przepracowanu 3 lat. Czy i kiedy bede mogl sie starac o te 3 lata z UK?.

  Dziekuje z gory i pozdrawiam.

 28. Emerytura 19 lipca 2016 o 18:12 #

  Witam.
  Moja mama od 3 lat jest na emeryturze (ma 72 lata). Ja mieszkalam przez 12 lat w Hiszpanii a teraz od 4 lat w UK. Stan zdrowia mojej mamy ulega pogorszeniu i myzle powaznie o zabraniu Jej do mnie. Jak wyglada sprawa w temacie pobierania polskiej emerytury w UK, czy mozna ja zamienic na angielska, jak jest z leczeniem (dodam ze moja mama jest powaznie chora i wymaga specjalistycznego leczenia, na ktore prywatnie nie bedzie mogla sobie pozwolic).
  dZIEKUJE BARDZO

 29. Leszek 20 lipca 2016 o 10:37 #

  Mieszkam i pracuję w Angli 9 lat myślę o powrocie do Polski. Czy przepracować jeszcze rok do 10lat?
  Tzn czy jak pracowałem w Uk 9 lat to zalicza mi się to tylko do lat pracy czy dostanę za te 9 lat pracy emeryture Uk w Polsce.
  Czy dopiero jak przepracuje 10 lat w Uk to należy mi się emerytura.

 30. Emeryturka 16 sierpnia 2016 o 01:15 #

  Część . Teraz pytanko którego jeszcze nikt nie zadał 🙂 po przepracowaniu 11 lat w UK chce zjechać na stale do Polski 🙂
  Pytanie :
  Czy mogę wypłacić moja emeryturę wcześniej za te wszystkie przepracowane lata ? Czy muszę czekać do 65 roku życia ?

  • Paweł Kłosiński 16 sierpnia 2016 o 09:42 #

   Jeśli chodzi o state pension to z tego co wiem nie jest to możliwe. Nie jestem pewien też czy będzie to 65 rok życia, raczej 67 lub nawet 68, możesz sprawdzić to tutaj: Check your State Pension age. Jeśli natomiast chodzi o inne rodzaje emerytur, niektóre z nich można wypłacić w całości lub częściowo po ukończeniu 55 lat.

 31. Aga 1 lutego 2017 o 22:01 #

  Dzień dobry, poszukuję dorady finansowego , najlepiej język polski. Potrzebuję wstąpić do nowej prywatnej firmy i płacić składki emerytalne, a ponadto potrzebuję zrobić transfer pieniędzy i pension z poprzedniej firmy. Może ktoś coś pomóc?

  • Paweł Kłosiński 2 lutego 2017 o 10:49 #

   Hej Agnieszko, niestety nie znam takiej firmy. Wiem, że w zaprzyjaźnionej firmie Titanium FS pracują polscy doradcy ale nie wiem, czy ktoś ma takie uprawnienia.

 32. Anna 31 marca 2017 o 05:57 #

  Witam. Mam pytanie odnosnie mojego taty. Jesli tata ma emeryture polska i mieszka w uk od 9 lat czy nalezy mu sie wyrownanie do polskiej emerytury ( pl emerytura ok 1200 zl mc) ? Pozdrawiam

  • Paweł Kłosiński 31 marca 2017 o 11:33 #

   Hej Anna, dziękuję za pytanie. Z tego co wiem aby Twój tata otrzymał emeryturę w UK musiał odprowadzać jakieś składki i musi osiągnąc wiek emerytalny. Najlepiej sprawdzić obie te informacje na stronie: https://www.gov.uk/check-state-pension , należy się jednak wcześniej zarejestrować.

   • Anna 31 marca 2017 o 16:12 #

    Witam. Tato nigdy nie pracowal w UK a wiek emertalny no jakoby ma 68 l. I emeryture ma z Polski. A czy nalezy sie wyrownanie do najnizszej w uk?

 33. Adam 4 kwietnia 2017 o 05:19 #

  No to ktos cos pisze i nie wie co ? Przyklad dziadek 69 l mieszkajacy w UK od 8 lat polska emerytura i nigdy nie pracowal w uk a dostaje wyrownanie do najnizszej emerytury angielskiej.

  • Paweł Kłosiński 4 kwietnia 2017 o 11:16 #

   Trudno mi powiedzieć Adam, nie jestem specjalistą z tego zakresu. Może komuś w takiej sytuacji przysługują jakieś dodatkowe świadczenia ale aby otrzymać emeryturę należy odprowadzać składki. Najlepiej z takimi pytaniami zwrócić się do Pension Advisory Service.

 34. Piotr 19 listopada 2017 o 13:01 #

  Planuję wrócić do Polski. Przez 13 lat pracowałem w UK ale chciałbym otrzymywać emeryturę angielską. Jak sprawdzić jaką emeryturę otrzymam po 13 latach pracy? I kiedy ją otrzymam? Ponadto – jeśli zdecydowałbym się na „voluntary National Insurance contributions” (dobrowolne składki) – to jakiej wysokości składki by to musiałybyć (minimalnie) i jak to wpłynie na moją emeryturę? Dziękuję za porady.